Gıda Güvenliği, Kalite ve Çevre Politikaları

Hizmet verdiği sektörde lider kuruluşlardan biri olarak;  ilgili ulusal ve uluslararası  gelişmeleri ve müşteri beklentilerini sürekli gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi ilke edinen PROTEİN STÜDYO,

 

  • * Gıda hijyeni ve insan sağlığı kurallarına, ulusal ve uluslararası taahhütlere uygun üretim yapmayı,

 

  • * Sürekli gelişen ve takım ruhuyla çalışan bilinçli personelimiz ile hızlı ve kaliteli üretim yapmayı,

 

  • * Koşulsuz müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılmayı,

 

  • * İlgili tüm yasal mevzuatı takip etmeyi, gerekli izinleri almayı ve uymayı,

 

  • * Kurulan sistemin uygulanması ve çalışanların sisteme katılım sağlaması için gerekli altyapıyı hazırlamayı,

 

  • * Süreçlerinin tüm aşamalarındaki çevre boyutlarını belirlemeyi ve buna bağlı olarak atıkların azaltılması konusunda çalışmalar yapmayı,

 

  • * Müşteri taleplerini zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı,

 

  • * Sistemi sürekli geliştirmek için tüm paydaşlardan geri besleme yapabilecek bir sistem kurmayı ve izlemeyi,

 

  • * Tüm süreç adımlarını izleyerek tüm konularda iyileştirebilecek alanları belirlemeyi,  istatistiksel teknikler kullanarak veri analizi yapmayı ve elde edilen sonuçlar ışığında sürekli iyileştirme alanlarını belirlemeyi ve gerekli kaynakları ayırmayı,

 

  • * Yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olabilmek için, sistemleri sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemeyi taahhüt eder.

 

iso 9001 Sertifikamız

iso 14001 Sertifikamız

iso 22000 Sertifikamız

FacebookTwitterPinterest